Staří mistři

Zábavy a plesy na královských dvorech

Staří mistři

Zábavy a plesy na královských dvorech
Staří mistři

Vltava

Pořad slavnosti královských dvorů nás provede Francií Ludvíka XIV. a jeho kulturně politickou propagandou, nahlédneme na mezinárodní dvůr a také na slavnostní tabuli melancholického císaře Rudolfa II. a blíže se seznámíme s hudbou dvorních kapelníků španělského dvora, kteří byli tak rozdílní: s lyrickým Juanem Hidalgem a divokým Sebastiánem Durónem. Připravila Věra Zdislava Rais.
Věra Zdislava Rais

Ostatní také poslouchají