Staří mistři

Jan Dismas Zelenka a jeho Responsoria pro Svatý týden

Staří mistři

Jan Dismas Zelenka a jeho Responsoria pro Svatý týden
Staří mistři

Vltava

Responsoria pro Svatý týden Jana Dismase Zelenky − dílo určené pro liturgii Temných hodinek v závěru velikonočního Svatého týdne. Zkomponované ve stylu renesanční polyfonie avšak s barokní harmonií, s hlubokým a niterným obsahem reflektujícím Kristovo utrpení a smrt. Připravila Lenka Harigelová.
Lenka Harigelová

Více z pořadu