Staří mistři

František Ignác Tůma

Staří mistři

František Ignác Tůma
Staří mistři

Vltava

V dnešním pořadu si připomeneme 250. výročí skladatele Františka Ignáce Antonína Tůmy, skladatele přerodu doznívajícího pozdního baroka do nastupujícího galantního slohu a klasicismu. Připravila Lucie Podroužková. Natočeno v roce 2024.
Lucie Podroužková