Spirituála

Hlas volajícího v poušti: angažované křesťanství a aktivismus

Spirituála

Hlas volajícího v poušti: angažované křesťanství a aktivismus
Spirituála

Vltava

Prostor pro duchovní úvahy, religionistické pohledy na aktuální společenské dění, portréty zajímavých osobností, náboženské tradice i spiritualitu.
Matěj Senft