Spirituála

Duchovní Evropa. Svatý Tomáš Aquinský coby básník

Spirituála

Duchovní Evropa. Svatý Tomáš Aquinský coby básník
Spirituála

Vltava

S profesorem Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy i náboženskými konfesemi.
Martin C. Putna