Spirituála

Bez Buddhy bych nemohl být křesťanem

Spirituála

Bez Buddhy bych nemohl být křesťanem
Spirituála

Vltava

Prostor pro duchovní úvahy, religionistické pohledy na aktuální společenské dění, portréty zajímavých osobností, náboženské tradice i spiritualitu.
Matěj Senft