Špalíček

Vzpomínka na plzeňskou etnografku Marii Ulčovou

Špalíček

Vzpomínka na plzeňskou etnografku Marii Ulčovou
Marie Ulčová v přednáškovém sále Národopisného muzea Plzeňska při semináři pořádaném roku 1990 ku příležitosti 75. výročí založení muzea

Plzeň

Moji milí, drazí..., bylo obvyklé oslovení, kterým posluchače Československého a Českého rozhlasu zdravila etnografka a vedoucí národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni paní doktorka Marie Ulčová. Nedávno uplynulo už čtvrtstoletí od jejího úmrtí.
Zdeněk Vejvoda

Ostatní také poslouchají