Špalíček

Prosebná procesí na sv. Marka

Špalíček

Prosebná procesí na sv. Marka
Kaple

Plzeň

O svátku svatého Marka, 25. dubna, konali naši předkové prosebná procesí do polí. Ta měla zajistit ochranu budoucí úrody před živelní pohromou. Tyto průvody mají svou dávnou historii, sahající až do starověkého Říma.
Zdeněk Vejvoda

Ostatní také poslouchají