Sousedé

Hans Knirsch, politik, který se nechtěl smířit se vznikem Československa

Sousedé

Hans Knirsch, politik, který se nechtěl smířit se vznikem Československa
Mapa Československa (1918), podklad tvoří první československá vlajka

Rádio vašeho kraje

Tentokrát si připomeneme Hanse Knirsche, zajímavou osobnost politického života první poloviny minulého století. Narodil se 14. září 1877 v obci Třebařov u Svitav. V Šumperku vystudoval odbornou tkalcovskou školu a hned v mládí se zapojil do spolkového a politického života.

Ostatní také poslouchají