Slovo nad zlato

Jaký je voják, když je obdaňkovaný?

Slovo nad zlato

Jaký je voják, když je obdaňkovaný?
Vojáci Rakousko-Uherska hrají karty (ilustrační foto).

Dvojka

Možná jste už v nějakých kronikách nebo archivních materiálech narazili na slovo „obdaňkovaný.“ V běžné aktivní slovní zásobě se nevyskytuje, na druhou stranu, každému, kdo ovládá němčinu a ví něco o německých dialektech, bude povědomé.
Jan Rosák