Slavíci v krabici

Ankety Zlatý slavík a Český slavík 60 let - Peter Nag 65

Slavíci v krabici

Ankety Zlatý slavík a Český slavík 60 let - Peter Nag 65
Český slavík se líhne v Turnově

Rádio vašeho kraje

Pořad připravil Martin Hrdinka.
Martin Hrdinka

Ostatní také poslouchají