Seriál týdne

Šibenice a katovská lavička v Turnově (4/10)

Seriál týdne

Šibenice a katovská lavička v Turnově (4/10)
Turnov - Vrchhůra

Liberec

Také město Turnov disponovalo právem výkonu hrdelního práva, mělo tedy svoji šibenici. A dokonce i katovské lavičky.
Jaroslav Hoření

Ostatní také poslouchají