Šalom alejchem

Zamyšlení Leo Pavláta: Alfréd a Emil Radokovi – osobnosti české kultury druhé poloviny minulého století.

Šalom alejchem

Zamyšlení Leo Pavláta: Alfréd a Emil Radokovi – osobnosti české kultury druhé poloviny minulého století.
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Rádio vašeho kraje

V tomto roce si připomínáme divadelního a filmového režiséra Alfréda Radoka a jeho bratra Emila, uměleckého teoretika.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají