Šalom alejchem

Synagogy vydávají tajemství, jak se děti učí o judaismu a kdo zaváděl v českých textilkách stroje

Šalom alejchem

Synagogy vydávají tajemství, jak se děti učí o judaismu a kdo zaváděl v českých textilkách stroje
Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století

Rádio vašeho kraje

Co se skrývá na půdách synagog? Kde se děti mohou dozvědět o judaismu? A kdo vybudoval jednu z největších textilek v rakouské monarchii?
Leo Pavlát, Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají