Šalom alejchem

První židovský historik ve střední a východní Evropě David Gans žil v Praze, jeho kronika letos vyšla v češtině

Šalom alejchem

První židovský historik ve střední a východní Evropě David Gans žil v Praze, jeho kronika letos vyšla v češtině
David Gans: Ratolest Davidova

Rádio vašeho kraje

Rudolfinská Praha se doslova hemžila pozoruhodnými učenci, nejen křesťanskými, jako byl Tycho Brahe nebo Johannes Kepler, ale také židovskými. Žákem proslulého rabiho Löwa byl David Gans, česky „husa“, matematik, astronom, astrolog i historik. Jeho náhrobek na Starém židovském hřbitově v Praze do dnešních dnů poznáte právě podle reliéfu husy. Hebraistka Jiřina Šedinová přeložila Gansovo přední dílo Ratolest Davidova a také vydala jeho monografii.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají