Šalom alejchem

Leo Pavlát: Jak milovat svého bližního

Šalom alejchem

Leo Pavlát: Jak milovat svého bližního
srdce

Rádio vašeho kraje

I ten, kdo nečetl Bibli, jistě slyšel větu: „Miluj bližního svého jako sebe sama“. Výrok zdánlivě jasný přesto podnítil úvahy četných náboženských vykladačů.

Více z pořadu