Šalom alejchem

Ješiva pro miliony žáků

Šalom alejchem

Ješiva pro miliony žáků
Živoucí knihovna Tóry. Tak by se dala charakterizovat největší online databáze židovských náboženských textů Sefaria

Rádio vašeho kraje

Online digitální knihovna židovských náboženských textů Sefaria nabízí dosud nejúplnější seznámení s texty judaismu.
Leo Pavlát

Více z pořadu