Rozhlasový sloupek

Jan Cempírek: Karmické telefonáty

Rozhlasový sloupek

Jan Cempírek: Karmické telefonáty
Telefon

České Budějovice

Karma je zdarma, pronáší s temnou jiskrou v oku leckterý český bezvěrec. Ale něco to do sebe má a často si na tuto hlášku vzpomenu. Protože mé karmické zatížení je značné a já zde dnes učiním doznání.
Jan Cempírek

Ostatní také poslouchají