Rendez-vous

Hygienikům pomáhají s trasováním covid pozitivních opět studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Rendez-vous

Hygienikům pomáhají s trasováním covid pozitivních opět studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Call centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na trasování covid pozitivních lidí a jejich kontaků v listopadu 2021

Zlín

Telefonické centrum na vyhledávání kontaktů covid pozitivních lidí znovu od 9. listopadu 2021 spouští Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. O pomoc ji požádala Krajská hygienická stanice kvůli nárůstu počtu nakažených. Dobrovolníky čekají desítky hovorů denně, hledání kontaktů a instruktáže pozitivně testovaných.
Roman Verner

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají