Reflexe: Literatura!

Rozhovor s Petrem Kuběnským a Michalem Jarešem, editory Díla Ladislava Nováka

Reflexe: Literatura!

Rozhovor s Petrem Kuběnským a Michalem Jarešem, editory Díla Ladislava Nováka
Ladislav Novák ve svém bytě v Třebíči

Vltava

Před nedávnem završilo nakladatelství dybbuk vydání Díla Ladislava Nováka. Ukázky z něho vybrala a čte a se svými hosty o třísvazkovém počinu hovoří Milena M. Marešová.