Reflexe: Literatura!

Román Petry Dvořákové Chirurg a slovenské literární časopisy, knihy a spolky

Reflexe: Literatura!

Román Petry Dvořákové Chirurg a slovenské literární časopisy, knihy a spolky
Reflexe. Literatura!

Vltava

O románu Petry Dvořákové Chirurg referuje Kateřina Čopjaková. A o slovenských literárních časopisech, knihách a spolcích dnes i před třiceti lety hovoří Ján Štrasser.

Ostatní také poslouchají