Reflexe: Literatura!

O románu Marka Tomana Oko žraloka s Markétou Kittlovou a Martinem Lukášem

Reflexe: Literatura!

O románu Marka Tomana Oko žraloka s Markétou Kittlovou a Martinem Lukášem
Reflexe. Literatura!

Vltava

S literárními teoretiky a kritiky z ÚČL AV ČR Markétou Kittlovou a Martinem Lukášem hovoří Milena M. Marešová (nejen) O románu Marka Tomana Oko žraloka.