Ranní úvaha

Voda v kameni

Ranní úvaha

Voda v kameni
Poutní kostel ve Strašíně

Vltava

Farní ves Strašín leží nedaleko Kašperských Hor, ve stínu Vysokého Javorníku, Kůstrého a dalších majestátních kopců. Donedávna sem proudili poutníci z celého okolí. Jako duchovní magnet je přitahovala Matka boží, středověká plastika madony, a také hmatatelná stopa jejího zjevení v podobě nikdy nevysychající prohlubně v kameni.

Ostatní také poslouchají