Ranní úvaha

Václav Vokolek: Volyně

Ranní úvaha

Václav Vokolek: Volyně
Náhrobky na židovském hřbitově

Vltava

Židovské hřbitovy nás lákají svou tajemností, nesrozumitelnými nápisy, zřetelně jinou tradicí pohřbívání. Byly součástí každé židovské komunity, každé židovské obce. Úcta k mrtvým je v judaismu tradiční, prastará a věřící Židé ji nikdy neopustili. Také všechny zvyklosti jsou prastaré, daleko starší než ty evropské. Židovské tradice, nejen pohřební, jsou pevně svázány až se starověkem, jen to je úctyhodné.
Václav Vokolek

Ostatní také poslouchají