Ranní úvaha

Václav Vokolek: Postavit se dějinám

Ranní úvaha

Václav Vokolek: Postavit se dějinám
Zvíkov, Orlická přehrada, Vodní nádrž Orlík

Vltava

Krásný hrad Zvíkov se stal průchozím hradem. Množství návštěvníků zaparkuje, vydá se původní cestou na úzkou šíji, na níž kdysi královské sídlo stojí, přejde most a sestoupí dolů k přístavišti lodí, které je zavezou na Orlík. Do samotného hradu vstoupí jen málokdo.
Václav Vokolek

Ostatní také poslouchají