Ranní úvaha

Petr Beneš: O dvou začátcích

Ranní úvaha

Petr Beneš: O dvou začátcích
Výstava Krásné Madony v Anežském klášteře

Vltava

Před Vánocemi tradičně trávím část dne v Anežském klášteře v Praze v expozici starého českého umění. Opakuji to pak vždy ještě před Velikonocemi. Motivy Madony s dítětem, narození Krista Pána, betlémské scény, klanění mudrců jsou tam zastoupeny téměř tak hojně jako motivy Kristovy smrti, ukřižování, piety.
Petr Beneš

Ostatní také poslouchají