Ranní úvaha

Otec nad matku

Ranní úvaha

Otec nad matku
rodina

Vltava

Na dnešní den připadá podle hesel Jednoty bratrské 10. verš z 27. žalmu. V překladu Bible kralické zní takto: „Otec můj a matka má mne opustili, Hospodin však mne k sobě přivine.“

Ostatní také poslouchají