Ranní úvaha

Marnost nad marnost

Ranní úvaha

Marnost nad marnost
Kazatel - Kohelet

Vltava

Marnost nad marnost, všechno je marnost, je první věta biblické knihy Kazatel. Celá tato kniha se dá chápat jako jedna dlouhá úzkostná otázka po smyslu existence, sama kniha je roztříštěná, stejně jako doba, v níž vznikla; tradice ztotožňuje Kazatele s králem Šalomounem.

Ostatní také poslouchají