Ranní úvaha

Magdalena Platzová: Lyonské starožitnosti

Ranní úvaha

Magdalena Platzová: Lyonské starožitnosti
Římské divadlo ve francouzském Lyonu

Vltava

Bylo to při prohlídce nejstaršího lyonského kostela z 5. století, respektive základů, které z něj zbyly. Archeolog, který nás prováděl, nadnesl zajímavou otázku: Jak to, že se v Lyonu našlo tak málo předmětů z doby římského impéria, když přitom kamkoli se člověk podívá, jsou zbytky osídlení? Kam zmizely všechny ty věci?
Magdalena Platzová

Ostatní také poslouchají