Ranní úvaha

Krátké zvěsti z Šumné cesty 1: Pole

Ranní úvaha

Krátké zvěsti z Šumné cesty 1: Pole
Osázené pole

Vltava

Tématem, které mne stále intenzivněji zajímá, je domov, přesněji česká, moravská a slezská krajina, kterou máme svěřenu do péče a jest nám dáno ji obývati. Byla, je a bude, dokud čas poteče.