Ranní úvaha

Ježíš ve filmu

Ranní úvaha

Ježíš ve filmu
Ježíš uzdravuje nemocné a vysvobozuje vězně

Vltava

Svatý týden, mezi Květnou nedělí a Bílou sobotou, je výsostným časem pro čtení starých textů. Liturgické texty Svatého týdne, složené z pasáží biblických i z textů zbožnosti starokřesťanské, středověké i barokní, nabízejí celou pokladnici obrazů a metafor. Všechny se tak či onak točí kolem postavy Krista, hlavního hrdiny pašijového příběhu. Hovoří nejen o tom, co Ježíš o Pašijích mluvil, konal a cítil - ale občas také, jak tehdy vypadal.

Ostatní také poslouchají