Ranní úvaha

Hrdí architekti

Ranní úvaha

Hrdí architekti
Národní technická knihovna. Ilustrační foto.

Vltava

Kromě Tančícího domu, Státní technické knihovny v Dejvicích a dalších několika staveb se v Praze nic architektonicky hodnotného nepostavilo, takže už třicet let jsme svědky stále téhož, což jsou povětšině variace sklem opláštěné krychlovitosti, hranolovitosti a kvádrovitosti, tarasící se na všechny strany a okupující veřejný prostor.

Ostatní také poslouchají