Ranní kuropění

Anketa - jaké symptomy duševní nestability znáte?