Miloš Doležal: Tady nikdo není, jen já. Židovské příběhy z Vysočiny a přilehlých krajů

Miloš Doležal: Tady nikdo není, jen já

Devět příběhů přibližuje devět osudů židovských obyvatel střední Evropy ve 20. století. Promítají se do nich velké dějinné zvraty i každodenní čas – v první světové válce, ve vícejazyčném a multikulturním meziválečném Československu, za nacistické okupace, arizace majetků a deportací do vyhlazovacích táborů, v lepším případě s útěky do exilu, u některých se zázračným návratem po válce, po níž ovšem následovalo zestátnění majetku a komunistická diktatura.
Ze své knihy připravil: Miloš Doležal
Čte: Pavel Neškudla
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Zvuková spolupráce: Ladislav Reich
Režie: Tomáš Soldán
Premiéra: 11. 5. 2024

Mohly by vás zajímat i tyto pořady