Radiodokument

Vlčí děti. Zůstaly samy, ztracené a zapomenuté. Příběh sirotků, jimž poválečná nenávist vzala vše

Radiodokument

Vlčí děti. Zůstaly samy, ztracené a zapomenuté. Příběh sirotků, jimž poválečná nenávist vzala vše
Vlčí děti, 2. světová válka

Vltava

Podle odhadů historiků jich bylo asi třicet tisíc a říkalo se jim Vlčí děti. Žily v dětských tlupách v lesích, na okrajích měst a vesnic a pomalu zapomínaly odkud pocházejí a kdo jsou. Přežívaly jen díky pomoci litevských sedláků, kteří jim dávali za dveře trochu jídla a v největších mrazech je nechali přespat. Pomohli by i víc, ale báli se, protože taková pomoc se tvrdě trestala. 
Bronislava Janečková

Připravila: Bronislava Janečková
Dramaturgie: Viola Ježková
Zvukový mistr: Tomáš Gsöllhofer
Premiéra: 2021-05-20

Hudební spolupráce: Petr Šplíchal

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají