Radiodokument

Němčina v kontextu. O traumatu v česko-německých vztazích a cestě ke kořenům

Radiodokument

Němčina v kontextu. O traumatu v česko-německých vztazích a cestě ke kořenům
Autorka dokumentu a studenti Gymnázia a střední odborné školy pro zrakově postižené

Vltava

Kdybych si směla něco přát ve své profesi učitelky němčiny, přála bych si, aby studenti našli v mém předmětu zalíbení. Aby jim němčina zněla příjemně, aby jazyk i kulturu německo-jazyčných zemí měli chuť poznat hlouběji. Téměř každý den však narážím přinejmenším na vlažný vztah studentů k němčině a všemu německému.
Vanda Melicharová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají