Radiodokument

Dál nikdo nic neví aneb Danse Macabre. Rozpravy a přástky na téma smrt a také o tom, co bude potom…

Radiodokument

Dál nikdo nic neví aneb Danse Macabre. Rozpravy a přástky na téma smrt a také o tom, co bude potom…
Informace o obrázku

Nikdo si neumí představit konec všeho. Není to naše pozemská zkušenost. Náš život přece neustále běží kupředu… a hlavně: je, my jsme jím a on je všude kolem nás.