Radiodokument

The Best of JAMU vrací úder. Od sound artu po dokument

Radiodokument

The Best of JAMU vrací úder. Od sound artu po dokument
Bujarý průvod v duchu starořeckých slavností zahájil akademický rok na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, 27. září 2023

Vltava

Ateliéry Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky a Audiovizuální tvorby a divadla na Janáčkově akademii múzických umění jsou jedny z mála míst u nás, kde se dá vysokoškolsky studovat práce se zvukem. Jak vnímají zvuk další nové hlasy audiotvorby?
Marek Mojžíšek

Připravil: Marek Mojžíšek
Zvukový mistr: Tomáš Pernický
Premiéra: 9. 11. 2023
Produkce: Petra Petříčková

Pořad je doplněn rozhovorem s autorem Vojtěchem Rikanem.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají