rAdioCUSTICA

Slavomír Hořínka: Třísky pod kůží

rAdioCUSTICA

Slavomír Hořínka: Třísky pod kůží
Dlaždice: stoupání

Vltava

V roce 2016 jsem během Velikonoc nahrával v ulicích a kostelích Jeruzaléma. Z těchto nahrávek vznikla kompozice Rány zářící, kterou uvedla Radiocustica v dubnu 2017. V témže roce jsem se vrátil do Svaté země znovu a tentokrát nahrával mimo staré město a také jinde než v Jeruzalémě.

Ostatní také poslouchají