rAdioCUSTICA

Minimaraton elektronické hudby 2021

rAdioCUSTICA

Minimaraton elektronické hudby 2021
Svobodná místa

Vltava

Minimaraton elektronické hudby je zaměřený na různé formy elektronické hudby a její propojení s dalšími žánry. Pravidelně probíha jako jako součást festivalu Ostravské dny a pod pořadatelskou kuratelou spolku Bludný kámen, v čele s Martinem Klimešem - kurátorem působícím především v Opavě , kde od 80. let buduje silnou kulturní základnu přesahující hranice naší republiky.
Ivan Bierhanzl, Ladislav Železný

Ostatní také poslouchají