rAdioCUSTICA

Martin Janíček: Ubývaní gravitace

rAdioCUSTICA

Martin Janíček: Ubývaní gravitace
POhled do expozice Dialogy 2019 - Ubývání gravitace

Vltava

Akustické interakce se sochami, reliéfy a amblážemi českých výtvarných umělců 60. let zastoupených ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě

Ostatní také poslouchají