rAdioCUSTICA

Lukáš Jiřička & I love 69 popgejů: Pojdte, lidé, na divadla s železnýma kladivama

rAdioCUSTICA

Lukáš Jiřička & I love 69 popgejů: Pojdte, lidé, na divadla s železnýma kladivama
Ilustrace / Pojdťe, lidé, na divalda s železnýma kladivama

Vltava

Demonstrativní přednášky prokládané písněmi.

Ostatní také poslouchají