Rádio na kolečkách

Slavní čeští muzikanti o hudbě především mluvili. Josef Suk dokončí promluvu k dětem z roku 1932 i s větou, kterou Karel Tejkal vybral do znělky pořadu: "Děti, to rádio, to je ale vymoženost! Kdo to jakživ slyšel?!"

Rádio na kolečkách

Slavní čeští muzikanti o hudbě především mluvili. Josef Suk dokončí promluvu k dětem z roku 1932 i s větou, kterou Karel Tejkal vybral do znělky pořadu: "Děti, to rádio, to je ale vymoženost! Kdo to jakživ slyšel?!"
Karel Tejkal při rozhovoru s dětmi

Pohoda

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají