Prolomit vlny

Klimaskeptici, nebo popírači? V boji s klimatickou krizí je zásadní i jazyk, kterým o ní mluví média

Prolomit vlny

Klimaskeptici, nebo popírači? V boji s klimatickou krizí je zásadní i jazyk, kterým o ní mluví média
dům v moři - globální oteplování

Radio Wave

Britský deník Guardian spustil malou revoluci. Začal otevřeně komunikovat to, co, proč a jak bude dělat. Čtenáře přímočaře zasvětil do toho, že redakčním tématem číslo jedna bude klimatická krize. V rychlém sledu otevřeně deklaroval svých několik nových cílů, způsob jejich naplňování a vysvětlil důvody svých rozhodnutí. Redakce zároveň popisuje, jakým způsobem bude měnit jazyk, kterým hovoří o klimatické krizi. Vzít čtenáře do hry může být budoucností médií.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají