Prolomit vlny

Jsme připraveni na dobu, kdy nás v práci nahradí roboti?

Prolomit vlny

Jsme připraveni na dobu, kdy nás v práci nahradí roboti?
robot - roboti

Radio Wave

Ve Španělsku vyvolalo rozruch několik soudních rozhodnutí, která zneplatnila výpovědi dané zaměstnancům, jejichž práce byla zautomatizovaná. Důvody, pro které tak soudy rozhodly, byly spíše socioekonomické než čistě právní – převážil zájem na ochraně práv zaměstnanců a zachování zaměstnanosti nad volností zaměstnavatelů racionalizovat si pracovní sílu. Jak by se asi podobné spory řešily u nás? A je právní úprava připravena na postupující automatizaci a digitalizaci?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají