Pro a proti

Antimonopolní úřad má nástrojů dost, myslí si právník Neruda. Mění se svět i komunikace, musíme reagovat, argumentuje šéf ÚOHS Mlsna

Pro a proti

Antimonopolní úřad má nástrojů dost, myslí si právník Neruda. Mění se svět i komunikace, musíme reagovat, argumentuje šéf ÚOHS Mlsna
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Plus

Antimonopolní úřad požaduje posílení kompetencí, aby mohl efektivně bojovat proti kartelovým dohodám, a tedy vysokým cenám. Jeho návrhy obsahuje aktuální novela Úřadu vlády. Zároveň ministerstvo pro místní rozvoj předkládá další novelu upravující fungování úřadů v oblasti veřejných zakázek, kde snižuje počet odvolání v rámci úřadu, zkracuje některé lhůty a zvyšuje kauce za napadení tendru.
Karolína Koubová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Které si úřad navrhuje, to znamená ten nový soutěžní nástroj a Colin systém u fúzí se netýká protisoutěžního jednání. Zavádí se nějaká nová regulace tam, kde žádné proti soutěžní jednání nebylo identifikováno a pouze se zvyšuje možnost soutěžního úřadu do toho trhu zasáhnout, protože má pocit, že třeba v případě toho nového soutěžního nástroje ten trh nedostatečně funguje, ale nemá být identifikováno žádné proti soutěžní jednání. Takže takže vlastně tady tento předpoklad, že chráníme spotřebitele před protisoutěžního jednání minimálně v těchto dvou případech, není stoprocentně anebo z většiny a plněna.

  • Tak prosím, pane Mlsno, jestli byste mohl reagovat na ty dvě výtky, že z těch tří bodů dva vlastně nesouvisí právě s tím zajistit hospodářskou soutěž, jak by měla. A potom také to, jestli nestavíte zaměstnance a zaměstnavatele proti sobě. Tak já si myslím, že nikdo nestaví zaměstnance ani zaměstnavatele proti sobě. Již podle stávající právní úpravy samozřejmě může kdokoliv podat podnět na úřad, pokud se dozví o kartelové dohodě. A nejsou výjimečné případy, kdy zaměstnanci z nějaké firmy skutečně podají, podají návrh nebo podají podnět k úřadu, že se děje něco nekalého v dané v dané firmě. To je prostě na odpovědnosti každého jedince. Na druhou stranu, pokud existují dobře kopl a jen se programy v jednotlivých, v jednotlivých firmách nebo v jednotlivých společnostech, tak již dnes se stává, že skutečně v rámci toho systému se identifikuje proti soutěžní jednání a ta firma to následně řeší buď sama přijde tzv. leniency programem a na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo nějakým jiným způsobem. Úřad úřad kontaktuje, pokud je to skutečně společnost, která chce tu tu nekalost svého jednání napravit a vyhnout se. Teď prosím budou.

  • Snad tomu novému soutěžnímu nástroje. Co si vůbec pod tím představit. A potom už jste popsal ten kokain byl v těch fúzí? Jasně.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu