Přímo z místa

Před 280 lety došlo k rozdělení Slezska. V mnoha aspektech přetrvávají důsledky dodnes

Přímo z místa

Před 280 lety došlo k rozdělení Slezska. V mnoha aspektech přetrvávají důsledky dodnes
Přechod je sice přes hranice volný, záplava cedulí však zůstává aby bylo jasné kde hranice je

Olomouc

Právě před 280 lety byla vratislavským mírem uzavřena první etapa tzv. slezských válek. Kvůli prohře rakouských vojsk byla Marie Terezie nucena tehdejšímu pruskému králi Fridrichu II. odstoupit velkou část Slezska. Důsledky této události jsou dodnes znatelné zejména na Jesenicku, Osoblažsku ale i v dalších částech země, které se od té doby říkalo Rakouské a později i české Slezsko.
Miroslav Kobza

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají