Přímo z místa

Oázy opečovávané přírody mezi úrodnými hanáckými lány

Přímo z místa

Oázy opečovávané přírody mezi úrodnými hanáckými lány
Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky

Olomouc

Hrdibořické rybníky vznikly těžbou rašeliny, která tu probíhala od třicátých do šedesátých let dvacátého století.

Více z pořadu