Příběhy z Vysočiny

Z Martínkova přes Francii a Švýcarsko až do katedrály svatého Víta v Praze vedla cesta varhaníka Otto Alberta Tichého

Příběhy z Vysočiny

Z Martínkova přes Francii a Švýcarsko až do katedrály svatého Víta v Praze vedla cesta varhaníka Otto Alberta Tichého
Josef Pléha před pamětní deskou připomínající varhaníka Otto Alberta Tichého

Vysočina

Ze skromných poměrů v učitelské rodině na jižním okraji Vysočiny pocházel Otto Albert Tichý, mnohostranně nadaný muzikant i skladatel. Životní cesta jej zavedla přes léta strávená ve Francii i ve Švýcarsku do Prahy. Na konzervatoři učil sborový zpěv, gregoriánský chorál, varhany, dirigování, ale také latinu nebo francouzštinu, ze které překládal.
Dáša Kubíková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají