Příběhy z kalendáře

Svatý Mikuláš. Štědrý ochránce dětí a světec uctívaný v mnoha zemích

Příběhy z kalendáře

Svatý Mikuláš. Štědrý ochránce dětí a světec uctívaný v mnoha zemích
Sv. Mikuláš

Dvojka

Už mnoho staletí se 6. prosinec slaví jako svátek svatého Mikuláše, a to podle údajného data úmrtí. Historikové ale přesný rok Mikulášovy smrti neznají. S určitostí víme, že žil v dobách raného křesťanství, ve třetím a čtvrtém století po Kristu ve městě Myra, v dnešním Turecku. Působil zde jako lidmi milovaný biskup. K nejstarším legendám z jeho života patří příběh o obdarování třech chudých dívek, záchrana města před hladomorem nebo odvrácení popravy nevinných mužů. 
Jan Kovařík, Tereza Stýblová

Ostatní také poslouchají